Jakie są czynniki wpływające na rynek nieruchomości?

Na rynek nieruchomości ma wpływ bardzo wiele czynników, zarówno regionalnych jak i ogólnoświatowych. Bardzo duży wpływ ma stan gospodarki, wydarzenia polityczne i gospodarcze na świecie. Zmiany na rynku są długofalowe i nie są niczym wyjątkowym a naturalnym stanem rzeczy.

Co ma wpływ na rynek nieruchomości?

Rynek nieruchomości jest złożonym systemem, na który oddziałuje wiele czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i mikroekonomicznych. Poniżej przedstawiam kluczowe elementy, które kształtują popyt, podaż i ceny nieruchomości:

Czynniki po stronie popytu:

 • Demografia: Wzrost liczby ludności, starzenie się społeczeństwa, zmiany w strukturze rodziny - te czynniki wpływają na zapotrzebowanie na różne typy nieruchomości (np. małe kawalerki dla młodych osób, domy dla rodzin z dziećmi, mieszkania dostosowane do potrzeb seniorów).
 • Zamożność społeczeństwa: Wzrost dochodów sprzyja zwiększeniu popytu na nieruchomości, szczególnie te o wyższym standardzie.
 • Dostępność kredytów hipotecznych: Łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych stymuluje popyt na rynku nieruchomości.
 • Sytuacja na rynku pracy: Stabilna sytuacja na rynku pracy i niskie bezrobocie zwiększają skłonność do inwestycji w nieruchomości.
 • Oczekiwania i preferencje: Trendy demograficzne, styl życia, moda na określony typ nieruchomości wpływają na preferencje kupujących i kształtują popyt.

Przeczytaj również: Gdzie wystawić nieruchomość na sprzedaż?

Co wpływa na ceny nieruchomości?

Cena rynkowa nieruchomości to kwota, za jaką kupujący jest gotowy ją nabyć. Na jej wysokość wpływa szereg czynników, z których najważniejsze to:

Po stronie popytu:

 • Popyt na nieruchomości: Im większe jest zainteresowanie danym typem nieruchomości w danym miejscu, tym wyższe będą jej ceny. W Sosnowcu, jak i w całej Polsce, obserwujemy w ostatnich latach wzrost popytu na mieszkania, co wpływa na wzrost cen.
 • Profil nabywców: Ceny nieruchomości zależą również od profilu nabywców. W Sosnowcu dominują młodzi ludzie szukający swoich pierwszych mieszkań oraz osoby starsze chcące poprawić komfort życia. Ich oczekiwania i możliwości finansowe wpływają na kształtowanie się cen.

Po stronie podaży:

 • Dostępność gruntów: Ograniczona dostępność gruntów pod budowę, szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach, wpływa na wzrost cen działek, a co za tym idzie również nieruchomości.
 • Koszty budowy: Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny wpływa na wyższe koszty budowy nowych nieruchomości, co przekłada się na ceny ofertowe.
 • Stan nieruchomości: Nowe nieruchomości, wykończone w wysokim standardzie, są droższe niż starsze lokale wymagające remontu.
 • Lokalizacja: Nieruchomości usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach, np. w pobliżu centrum miasta, parków, szkół czy dobrze skomunikowanych, są droższe niż te położone w mniej dogodnych miejscach.
 • Powierzchnia i układ: Większe mieszkania i te o funkcjonalnym układzie zazwyczaj są droższe niż mniejsze i mniej ustawne.
 • Wyposażenie i standard wykończenia: Nieruchomości wyposażone w dodatkowe udogodnienia, takie jak garaż, miejsce parkingowe, klimatyzacja, system inteligentnego domu, są droższe niż te pozbawione takich elementów.
 • Czynniki psychologiczne: Moda na określony typ nieruchomości, np. lofty czy apartamenty na poddaszu, może windować ceny w górę.

Dodatkowe czynniki:

 • Sytuacja makroekonomiczna: Wahania stóp procentowych, inflacja, poziom bezrobocia wpływają na nastroje konsumentów i ich gotowość do inwestowania w nieruchomości.
 • Polityka rządowa: Programy rządowe wspierające zakup nieruchomości, np. dopłaty do kredytów hipotecznych, mogą stymulować popyt i wpływać na wzrost cen.

Cena podawana przez biuro nieruchomości Sosnowiec jest oparta na analizie rynku i uwzględnia wszystkie wyżej wymienione czynniki. Doświadczony pośrednik nieruchomości jest w stanie rzetelnie ocenić wartość danej nieruchomości i doradzić klientowi optymalną cenę zakupu.

Pamiętaj, że cena nieruchomości to nie jest statyczna wartość. Może się ona zmieniać w zależności od aktualnych warunków rynkowych i preferencji kupujących.

Przykładowe ceny nieruchomości w Sosnowcu:

 • Kawalerka: 200 000 - 400 000 zł
 • Mieszkanie 2-pokojowe: 300 000 - 600 000 zł
 • Mieszkanie 3-pokojowe: 400 000 - 800 000 zł
 • Dom: 600 000 - 1 500 000 zł

Powyższe ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wyżej wymienionych czynników.

Może Cię zainteresować: Od kogo biuro nieruchomości pobiera prowizję?

Jak inflacja wpływa na rynek nieruchomości?

Spadek wartości pieniądza pośrednio ma wpływ i na ceny nieruchomości bowiem nieruchomości zaczynają drożeć wraz z inflacją, kupujący mają coraz mniej pieniędzy, w efekcie na rynku zaczyna przeważać podaż, co w dłuższej perspektywie musi skutkować spadkiem cen nieruchomości. Inflacja a ceny nieruchomości idą w parze, praktycznie zawsze na skoki i spadki inflacji reaguje rynek nieruchomości poprzez wahania cen.  

Wzrost inflacji to także sygnał w kontekście ryzyka inwestycji. Z jednej strony warto kupić nieruchomość dziś, gdyż jutro będzie droższa, jednak inwestując wolne środki ryzykujemy utratę płynności finansowej w perspektywie złych czasów jakie przynosi rosnąca inflacja.

Jak rozwój gospodarczy wpływa na rynek nieruchomości mieszkaniowych? Jak bezrobocie wpływa na zmiany cen mieszkań?

Rozwój gospodarczy zapewnia społeczeństwu wzrost dochodów i apetyt na inwestycje. Mieszkania na sprzedaż Dąbrowa Górnicza wraz z dobrą kondycją gospodarki rozchodzą się jak świeże bułeczki, gdyż chętnie i pewniej lokuje się pieniądze w inwestycjach takich jak nieruchomości. Niestety zastój w gospodarce owocuje wzrostem bezrobocia, a to bezpośrednio hamuje rynek nieruchomości. Czynniki ekonomiczne wpływające na rynek nieruchomości, oddziałują nie tylko na nieruchomości podobnie jak i nie zależą jedynie od samych kupujących, sprzedających, często związane są z polityka państwa. Nie mając pracy lub będąc zagrożonym bezrobociem nie myślimy nawet o zakupie nieruchomości.

Jak demografia wpływa na sytuację na rynku wtórnym?

Demografia odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu sytuacji na rynku wtórnym nieruchomości. Poniżej przedstawiam kluczowe aspekty tej zależności:

Wzrost zagęszczenia ludności:

 • Wzrost liczby mieszkańców na danym obszarze prowadzi do wzrostu popytu na nieruchomości, co z kolei wpływa na wzrost cen na rynku wtórnym. Szczególnie wyraźnie zjawisko to obserwuje się w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie dostęp do gruntów pod budowę jest ograniczony.
 • Zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania wymusza rozbudowę infrastruktury miejskiej, co również wpływa na wzrost wartości nieruchomości w okolicy.

Zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa:

 • Starzenie się społeczeństwa może prowadzić do wzrostu popytu na mniejsze mieszkania i domy, dostosowane do potrzeb osób starszych. Z drugiej strony, wzrost liczby młodych ludzi szukających swoich pierwszych mieszkań może stymulować popyt na kawalerki i małe lokale.
 • Zmiany w strukturze wiekowej mogą również wpływać na preferencje lokalizacyjne. Młodsze pokolenia częściej szukają nieruchomości w centrach miast lub w pobliżu dobrze skomunikowanych dzielnic, podczas gdy osoby starsze mogą preferować spokojne osiedla zlokalizowane z dala od zgiełku miejskiego.

Potrzebujesz pomocy profesjonalistów? Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu. 

tel: + 48 666 545 866

e-mail: biuro@3pietro.eu