Jakie są czynniki wpływające na rynek nieruchomości?

Na rynek nieruchomości ma wpływ bardzo wiele czynników, zarówno regionalnych jak i ogólnoświatowych. Bardzo duży wpływ ma stan gospodarki, wydarzenia polityczne i gospodarcze na świecie. Zmiany na rynku są długofalowe i nie są niczym wyjątkowym a naturalnym stanem rzeczy.

Co ma wpływ na rynek nieruchomości?

Na rynek nieruchomości mają wpływ zwyczaje właścicieli, ilość ofert, jak też popyt na nieruchomości. Zachowania na rynku nieruchomości są naturalnie sinusoidalne. Większe zainteresowanie nieruchomościami powoduje rozwój rynku pierwotnego i zwiększenie ilości nieruchomości dostępnych na rynku. Nie bez znaczenia jest gospodarka a rynek nieruchomości i jego podaż. Wzrost zainteresowania mieszkaniami i domami wzrasta wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Duży popyt kreuje spadek cen na rynku, co wyhamowuje podaż i w ten sposób cykl się powtarza. Wynagrodzenia a ceny mieszkań mają znaczenie w kontekście kredytowania zakupu, zdolności kredytowej uczestników rynku.

Co wpływa na ceny nieruchomości?

Co do zasady cena rynkowa to taka, którą kupujący jest w stanie zapłacić za daną nieruchomość. Największy wpływ na cenę ma rosnące i duże zainteresowanie, to zaś wynikać może z mody, właściwości i cech nieruchomości. Jedno mieszkanie na sprzedaż Sosnowiec może kosztować kilkaset tysięcy złotych, inne milion, jednak różnica w cenie wynikać może z lokalizacji, powierzchni, rozkładu, sąsiedztwa, wykończenia itd. Cena nieruchomości podawana przez biuro nieruchomości Sosnowiec dyktowana jest nie tylko oczekiwaniami sprzedającego ale również cechami nieruchomości. Wycena nieruchomości bazuje na wielu składowych jak lokalizacja, stan, wyposażenie, komfort mieszkania itd. 

Jak inflacja wpływa na rynek nieruchomości?

Spadek wartości pieniądza pośrednio ma wpływ i na ceny nieruchomości bowiem nieruchomości zaczynają drożeć wraz z inflacją, kupujący mają coraz mniej pieniędzy, w efekcie na rynku zaczyna przeważać podaż, co w dłuższej perspektywie musi skutkować spadkiem cen nieruchomości. Inflacja a ceny nieruchomości idą w parze, praktycznie zawsze na skoki i spadki inflacji reaguje rynek nieruchomości poprzez wahania cen.  Wzrost inflacji to także sygnał w kontekście ryzyka inwestycji. Z jednej strony warto kupić nieruchomość dziś, gdyż jutro będzie droższa, jednak inwestując wolne środki ryzykujemy utratę płynności finansowej w perspektywie złych czasów jakie przynosi rosnąca inflacja.

Jak rozwój gospodarczy wpływa na rynek nieruchomości mieszkaniowych? Jak bezrobocie wpływa na zmiany cen mieszkań?

Rozwój gospodarczy zapewnia społeczeństwu wzrost dochodów i apetyt na inwestycje. Mieszkania na sprzedaż Dąbrowa Górnicza wraz z dobrą kondycją gospodarki rozchodzą się jak świeże bułeczki, gdyż chętnie i pewniej lokuje się pieniądze w inwestycjach takich jak nieruchomości. Niestety zastój w gospodarce owocuje wzrostem bezrobocia, a to bezpośrednio hamuje rynek nieruchomości. Czynniki ekonomiczne wpływające na rynek nieruchomości, oddziałują nie tylko na nieruchomości podobnie jak i nie zależą jedynie od samych kupujących, sprzedających, często związane są z polityka państwa. Nie mając pracy lub będąc zagrożonym bezrobociem nie myślimy nawet o zakupie nieruchomości.

Jak demografia wpływa na sytuację na rynku wtórnym?

Poza gospodarką, która też pośrednio wpływa na demografię, to wzrost zagęszczenia ludności na danym terenie wymusza rozbudowę domów, bloków. Zainteresowanie nieruchomościami rośnie. Jeśli tylko warunki przestrzenne pozwalają miasta potrafią się błyskawicznie rozbudować oferując setki lokali mieszkalnych rocznie z rynku pierwotnego.